Virtuální datová úložiště jako základ úspěchu v digitálně definovaném světě

Zveřejněno 14/12/2017 by blogsadmin
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Podniková datová úložiště byla mnohými po dlouhou dobu považována za nezbytnost, spíše než za něco, co může pomoci zvýšit konkurenceschopnost. V posledních letech však můžeme pozorovat v jejich vnímání posun. Ti, kdo neinvestují do datových úložišť správným způsobem nebo nemodernizují svá datová centra, riskují zaostávání za konkurencí v dlouhodobém horizontu, protože jejich rivalové budou lépe vybaveni a připraveni na stoupající nároky na IT.

V tomto kontextu je zřejmé, proč je podle výzkumné společnosti IDC (1) hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) nejrychleji rostoucím segmentem trhu konvergovaných nebo integrovaných systémů. Změnu přístupu k infrastruktuře datových center podporuje snižování či stagnace rozpočtů a růst zátěže IT týmů nad únosnou mez, přičemž zároveň stoupají požadavky na IT ze strany byznysu i koncových uživatelů. Právě v této situaci se projevují přínosy nejnovějších pokroků v oblasti virtuálních úložišť.

Virtuální úložiště prokazují, že se se mohou stát základem pro budování konkurenční výhody moderních podniků. Pomáhají připravit se na zítřejší dynamické obchodní prostředí tím, že vychází vstříc požadavku neustálé dostupnosti, vyšší bezpečnosti a návratnosti investic. Bez nich může podnik začít zaostávat za konkurencí. A právě tomu bych se chtěl dále věnovat podrobněji.

Jak zajistit nepřetržitý provoz

Nepřetržitost provozu je něco, co mnoho podniků považuje za dané, avšak při snaze o digitální transformaci se může ukázat jako problém. Podniky zavádí další datová centra, mezi nimiž může dojít k přerušení spojení a k pokračování v provozu jsou nutná záložní data. Konfigurace stretched cluster, kterou nabízí virtualizovaná úložná řešení, pomáhají tento problém řešit i u vícečetných datových center. Selže-li jedna z lokalit, druhá může pokračovat zcela bez přerušení a zároveň při práci inteligentně vytvářet a udržovat záložní data.

Dánský maloobchod s potravinami Coop této vlastnosti s úspěchem využil. Brzy po přesunu všech serverů na jedinou fyzickou serverovou platformu se vyskytl problém. Každý čtvrtek ve 12:00 celý systém na dvě minuty vypadl z provozu. Teprve po několika týdnech se zjistilo, že problém způsobuje antivirové řešení, které vždy ve stejnou dobu stahuje virové definice na všech 1300 serverů, čímž celou infrastrukturu zcela zablokuje. Po tuto dobu obchod v podstatě stál, protože nebylo možné zpracovávat žádné transakce. To vedlo k nákladnému přesunu některých systémů na samostatné úložné platformy.

Teprve poté, co Coop nasadil virtuální úložnou platformu vSAN, dokázal zaručit nepřetržitost provozu. Vyšší výkon virtualizovaného úložiště znamenal, že navzdory tomu, že antivirový systém stále stejným způsobem stahoval aktualizace virových definic, nemělo to žádný vliv na výkon celého systému. Podnik se tak mohl spolehnout na vSAN jako jediné řešení svých potřeb ukládání dat, což se ukázalo jako nákladově efektivní volba.

To je jedním z důvodů, proč dnes všechny podnikové procesy ve společnosti Coop využívají softwarově definované ukládání dat – od pokladen v prodejnách přes vyskladňování zboží po řídící a administrativní procesy v centrále.

Zvýšení bezpečnosti pomocí virtuálních bezpečnostních zón

Softwarově definovaná datová úložiště dnešní podniky využívají také jako řešení jednoho z největších problémů IT – jak si udržet náskok před neustále dokonalejšími kybernetickými útoky. Nejnovější nabídka vSAN poskytuje šifrovací nástroje, které zákazníkům umožňují šifrovat data okamžikem, kdy přestanou být v pohybu. Zabezpečení je tak možné spojit s daty při jejich přesouvání. Virtuální úložné platformy lze bezproblémově připojit do sítě, což výrazně zvyšuje nákladovou efektivitu a bezpečnost.

Jak maximalizovat úsporu nákladů

Dalším plusem, které si může virtualizace ukládání dat připsat, je potenciál pro návratnost investice a úsporu nákladů, čehož plně využila vysoká škola New College Durham ve Velké Británii. Poté, co jí vláda nařídila výrazně snížit náklady, musela hledat, čím nahradit stávající úložnou síť SAN. Vlba padla na softwarově definovanou alternativu. Univerzita dosáhla okamžitého snížení nákladů ve výši 100-120 tisíc liber pouhým neobnovením fyzické úložné infrastruktury.

Prvotní nasazení platformy také pomohlo výrazně snížit provozní náklady, například úpravou zaručené úrovně služeb nebo zrychlením konfigurace pracovních zátěží. Virtuální úložná řešení fakticky ulevují nákladům na pracovní sílu tím, že konfiguraci jednotlivých hardwarových komponent v datovém centru lze řešit na nenákladné virtuální vrstvě, bez nutnosti lidského zásahu.

Datová úložiště přestala být pouhým nástrojem poskytujícím dostatečný prostor pro podniková data. IT oddělení postavená před rozpočtová omezení, bezpečnostní otázky a požadavek na zajištění nepřetržitého fungování podniku mohou k řešení všech těchto problémů s úspěchem využít nejnovější pokroky v oblasti virtuálních úložišť. Je načase přestat datové úložiště vnímat jako „součást technického vybavení, které slouží k uchovávání dat“ a začít k němu přistupovat jako k „zásadnímu prvku softwarově definované infrastruktury, na níž může podnik stavět svoji konkurenční výhodu“. Podniky, které nepřijmou za svou zásadu neustálé dostupnosti, riskují, že budou ztrácet na své rychlejší, akceschopnější a lépe zabezpečené konkurenty. Modernizace ukládání dat probíhá právě teď. Kdo zaváhá, už může navždy zůstat o krok pozadu a jen dohánět zpoždění.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 28/02/2018 by marcoa

Cesta k digitálnímu pracovnímu prostředí

O digitálním pracovním prostředí ve VMware hovoříme už roky. Ale pokud pozvete do jedné místnosti 10 lidí a zeptáte se jich, co to digitální pracovní prostředí je a jak ho dosáhnout, získáte nejméně 25 velmi zajímavých a velmi odlišných odpovědí. Může mít totiž mnoho podob – včetně samoobslužného přístupu, katalogu aplikací nebo „virtuálního pracovního prostoru“, […]

Zveřejněno 02/10/2019 by vmwareczechrepublic

Co je to Kubernetes?

V době stoupající složitosti technologií je schopnost zavádět nové aplikace a služby pro zákazníky rychle a v patřičném rozsahu přesně to, co firmy potřebují.

Zveřejněno 20/01/2020 by vmwareczechrepublic

Obchodní úspěch uprostřed aplikační exploze

Historie teprve potvrdí, že se nyní nacházíme uprostřed exploze aplikací. Před deseti lety bylo na světě dostupných 52 milionů různých aplikací. Dnes je to 335 milionů a předpověď do roku 2024 říká, že jich bude téměř tři čtvrtě miliardy.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy