Pět důvodů, proč cloud může podnikovému IT pomoci realizovat inovace

Zveřejněno 06/06/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Richard Munro, ředitel pro globální cloudovou strategii, VMware

 

Inovace vládnou všem. Tváří v tvář stoupajícím očekáváním a dravé digitální konkurenci se podniky zoufale snaží inovovat, aby si zajistily místo na trhu a budoucí růst. Kolika se však nedaří inovace uvádět do praxe? Podívejme se na společnosti jako Xerox, Kodak nebo Nokia. Velké značky, které se nedokázaly přizpůsobit změnám požadavků trhu. Zajímavé je, že v mnoha případech jako první přišly s „příští velkou věcí“, ale nepodařilo se jim inovace dotáhnout do úspěšného konce a nakonec vyklidily pozice jiným.  Proč?

Lidé si začínají uvědomovat, že schopnost přicházet s novými nápady a tyto nápady reálně zúročit – v podobě nových obchodních modelů, produktů nebo interní efektivity – jsou dvě odlišné věci. Tento jev – nedostatečnou schopnost realizace inovací – popisuje studie Inovace v exponenciální ekonomice, kterou společně zpracovala londýnská ekonomická škola Cass Business School a společnost VMware.  Proměnlivé podmínky na trhu a nepředvídatelnost podnikání v globální ekonomice spolu s dosud nebývalou rychlostí technického pokroku nutí podniky jednat rychleji než dříve. Z toho důvody přestaly vyhovovat tradiční přístupy k realizaci nových myšlenek.

Studie doporučuje, aby se podniky pečlivě zaměřily na zapojení správných lidí, procesů a technologií a vytvoření správných podmínek pro jejich úspěch.

Lidé jsou ve skutečnosti otázka firemní kultury. Jde o vytvoření, rozvoj a podporu prostředí, kde se jednotlivci nebojí sami přicházet s novými nápady, namísto přenechávání iniciativy jiným.

Procesy lidi podporují. Patřičné mechanismy jsou nutné, aby bylo možné nápady efektivně podchytit, rozvinout a komunikovat směrem k vedení.

A vše se opírá o technologie. Technologie představují digitální základy, na nichž vše stojí: infrastruktura, aplikace, služby a zařízení, které umožňují podniku experimentovat, růst a být akceschopnější a lidem pracovat chytřeji a novými způsoby – často rychleji a s menšími riziky než kdy dříve. Roli cloudu při tom všem nelze podceňovat. 

 

Úloha CIO při transformaci

Technologie a procesy vyžadují od vedení IT aktivní přístup. Mnozí si tuto nutnost a svoji roli při uvádění inovací do praxe uvědomují. Podle studie, kterou jsme zpracovali společně s Forbes Insight, 46 % CIO věří, že jejich funkce bude pro zavádění inovací v podniku zásadní.

Jak toho chtějí dosáhnout? I ti, kdo si to neuvědomují, podnikají kroky správným směrem. Dříve se musel CIO zabývat realizačními otázkami tradičního IT, tedy kdy bude možné pořídit a zprovoznit hardware. Stále častěji však otázka zní: „Kdy uvidíme výsledky?“ Podnik hledá služby, které lze rychle zavést a integrovat a ještě rychleji z nich mít užitek.

A právě zde může výrazně pomoci cloud.

 

Proč cloud usnadňuje realizaci inovací

Existuje pět hlavních způsobů, jakými cloud umožňuje podnikům realizovat inovace.

Za prvé, jednoduše funguje. Stačí se přihlásit a začít používat. Potřebujete další licence, servery, funkcionality, aplikace? Jsou-li poskytovány v cloudu, jejich získání a zprovoznění zabere zlomek času oproti tradičnímu lokálnímu IT. Rychlost poskytnutí nových aplikací a služeb je zásadní z hlediska konkurenční výhody podniku a cloudové technologie navíc nabízí vynikající prostor pro experimentování. Přesně z toho důvodu cloud využívá například Amadeus, přední světový poskytovatel pokročilých technologických řešení pro odvětví cestovního ruchu – k urychlení vývojového cyklu aplikací kvůli rychlejší reakci na nové obchodní příležitosti.

Za druhé, cloud umožňuje uživatelům, aby byli inovativní. Rychlost a jednoduchost spolu s novým digitálním pracovním prostředím dává přístup k nativně cloudovým aplikacím a poskytuje lepší, intuitivní zkušenost, jakou zaměstnanci začali očekávat jako u digitálních nástrojů, které užívají mimo pracoviště. To znamená, že technologie fungují v pozadí, IT přestává být překážkou a uživatelé mohou vykonávat své úkoly.

Za třetí, cloud poskytuje finanční svobodu. Tradiční IT vyžadovalo posuzování přímých investic oproti očekávaný požadavkům. Cloud toto mění – většina služeb je založená na předplatném, což znamená, že finance mohou směřovat tam, kde budou nejlépe naplněny požadavky vykonávané práce. Naprostá flexibilita kapitálových i provozních výdajů umožňuje jak dlouhodobou optimalizaci výdajů, tak investice ve stylu rizikového kapitálu pro zkoušení nových služeb a aplikací. Jinými slovy, finance již nejsou překážkou experimentování a inovací, ale stávají se strategickým nástrojem.

Za čtvrté, cloud umožňuje škálování. U cloudu je možné navyšovat nebo omezovat využívané zdroje podle potřeby, rychle a bez vysokých nákladů na změnu. To znamená, že své omezené zdroje, včetně lidí a techniky, můžeme alokovat podle měnících se obchodních priorit, a to nikoli na čtvrtletní bázi, ale ze dne na den. Díky tomu lze z investic získat větší užitek – využít je efektivněji, protože není nutné budovat rezervní kapacity, které budou ležet ladem. Zároveň se lze vyhnout exponenciálnímu nárůstu nákladů při změně kurzu.

Za poslední, cloud zpřístupňuje zkratky. Může se jednat o předpřipravené platformy nebo cokoli poskytované formou služby – bez ohledu na to, co potřebujete, pravděpodobně to již existuje. To umožňuje nativně digitálním firmám tak rychle růst. Například Uber nemá vše vlastnoručně naprogramované, ale využívá existující služby, což mu umožňuje pracovat rychleji. Pokud musíte vyvinout pouze malou část a doplnit ji již hotovými, ověřenými komponentami, dokážete přicházet na trh s novými nabídkami mnohem rychleji a s menším rizikem.

 

Ne všechny cloudy jsou si rovny – proč je zásadní hybridní cloud

Není to však tak jednoduché, uvést pět důvodů a hotovo. Musíme uvažovat v kontextu existující podnikové infrastruktury. Většina zavedených firem má složitý komplex tradičních systémů a aplikací, některé z nichž jsou pro jejich hlavní činnost zcela zásadní a nelze je jednoduše přenést nebo nahradit. Některé bude nutné modernizovat, některé rozdělit na komponenty a některé ponechat tak, jak jsou. Abychom mohli podporovat všechny možné dnešní způsoby práce, potřebujeme zajistit konzistentnost mezi jednotlivými prostředími a cloudovými platformami.

Právě k tomu slouží hybridní cloudová prostředí, jako je VMware Cloud on AWS. Fungují jako digitální základy, které umožňují podniku umisťovat aplikace tam, kde budou fungovat nejlépe, ale také poskytují možnost přesouvat služby, jak si to vyžádají okolnosti. Pro firmy jako IHS Markit to znamená vybudovat infrastrukturu napříč různými cloudovými prostředími, včetně Microsoft Azure a Amazon Web Services. Díky hybridnímu přístupu s bezproblémovým propojením mezi privátními a veřejnými cloudy vzniklo IT bez překážek, rychlé a bezpečné.

To je klíčové pro CIO, kteří chtějí vedení podniku předložit ekonomické nebo obchodní zdůvodnění. IT ředitel může zvolit jedno oddělení jako příklad, využít cloud k rychlé transformaci nezbytných prvků a předložit výsledky projektu vedení firmy k rychlému rozhodnutí o dalších krocích.

Tím, že dokáže realizovat změnu a rychle dosáhnout výsledků, zvyšuje CIO relevantnost svého snažení. Namísto dlouhodobého plánování „pilotního projektu“ nebo „ověření konceptu“ získává konkrétní, fungující případ využití. Stává se katalyzátorem změny zavedeného obchodního modelu na inovativní.

 

Cloud poskytuje nové možnosti

Inovace jsou klíčové pro všechny, ale neschopnost je uvádět do praxe předznamenává pád ve všech oborech. Tento problém existuje, protože podniky postrádají schopnost provádět změny a ukazovat jejich dopad bez zdlouhavých diskusí, rozhodování a schvalování. Nepřítelem je v tomto ohledu izolovanost systémů a funkčních oblastí, protože kolem toho, co se snažíte změnit, vyvstávají další problémy a bariéry.

Cloud může nedostatek pomoci překonat tím, že poskytne technologie, které lidé a procesy potřebují k realizaci inovací. Jeden cloud však nestačí – nutný je integrovaný, avšak vnitřně konzistentní komplex různých prostředí jako digitální základ, který umožní rychle dosáhnout výsledků pomocí správných technologií ve správný čas na správném místě. Role CIO tím sílí, protože se stává katalyzátorem transformujících inovací.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 21/01/2019 by vmwareczechrepublic

Tři předpoklady úspěchu na trhu 5G

Poskytovatelé komunikačních služeb po celém světě mají zcela mimořádnou a jedinečnou příležitost definovat a dodat na trh příští vlnu převratných služeb a uživatelských zkušeností.

Zveřejněno 02/10/2019 by vmwareczechrepublic

Avi Networks se stává součástí VMware

S Avi Networks pod křídly bude VMware moci nabízet jedinou kompletní softwarově definovanou síťovou platformu založenou na jednotné architektuře.

Zveřejněno 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy