Důvěra, správné technologie a data v rukou zaměstnanců zvyšují produktivitu

Zveřejněno 29/05/2018 by marcoa
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Zaměstnavatelé v dnešní době usilují o dosahování lepších výsledků bez dodatečných prostředků nebo dokonce s vynaložením nižších nákladů. Zvyšování efektivity, optimalizace, vymačkávání citronu – k popisu úsilí o dosažení maximálního užitku z dostupných zdrojů – IT hardwaru, kancelářských prostor a stále častěji pracovníků – se užívá řada různých výrazů.

Hovoříme-li o pracovní síle, hlavním zaklínadlem je produktivita.

Jedná se o významné téma ve všech odvětvích. Na makroúrovni nepřestává trápit ekonomy globální pokles produktivity. Na příčinách se nemohou shodnout, avšak na čem se shodnou, je skutečnost, že nízká produktivita nesvědčí ekonomickému růstu. Má-li se globální ekonomika zdvojnásobit, jak do roku 2050 předpovídá PWC, je nutné tento trend zastavit a zvrátit.

Tatáž predikce upozorňuje na potenciální hnací sílu tak výrazného růstu – zvyšování produktivity pomocí digitálních technologií. Jedním z jejich hlavních přínosů je potenciál zlepšit pracovní podmínky a postupy ku prospěchu zaměstnavatelů z hlediska zvýšení produktivity (a dosáhnout cíle vykonávat více s é stejnými nebo menšími prostředky) i ku prospěchu zaměstnanců z hlediska odvedení více práce za stejnou nebo kratší dobu.

Jak digitalizace dosáhnout?

Nejnovější studie VMware Digital Workspace naznačuje, že mají-li zaměstnavatelé těžit z přínosů digitálních technologií, musí své zaměstnance lépe vybavit. V tomto kontextu to znamená poskytnout nebo zlepšit přístup k aplikacím, které zaměstnanci preferují a potřebují k výkonu své práce. Výsledkem je téměř pětinásobně vyšší procento těch, kteří uvádí nárůst produktivity, a o 17 % méně času stráveného manuálními procesy oproti tradičním zaměstnancům.

Tato zjištění, která jsou výsledkem průzkumu mezi více než 2000 IT řediteli a koncovými uživateli z podniků v 16 zemích, ukazují na kriticky důležitý aspekt digitalizace – a to, že to není otázka pouhé úpravu procesů nebo výměny hardwaru, ale změny firemní kultury.

  • Zaměstnavatelé musí přehodnotit svůj pohled na zaměstnance.
  • Musí důvěřovat úsudku svých pracovníků a zároveň dbát na bezpečnost a zásady správného řízení.

Není překvapením, že mezi podniky, které začaly více důvěřovat svým zaměstnancům, patří častěji ty, které pokročily dále v digitální transformaci.

  • Zaměstnanci s lepším přístupem k aplikacím a datům dvakrát častěji než ostatní zaměstnanci hodnotí své zaměstnavatele jako lídry v oblasti digitální transformace (47 % oproti 20 %).
  • Dopady lze pozorovat i z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce, což je další významný faktor, který podniky v dnešním ekonomickém prostředí velmi zajímá – zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům poskytují lepší přístup k technologiím a informacím jsou čtyřikrát častěji hodnoceni jako příznivější místo k práci (51 % oproti 13 %).

Další informace o dopadech digitálního pracovního prostředí jsou k dispozici v této studii. Chcete-li se dozvědět, jak můžete začít s transformací na digitální pracovní prostředí, sledujte náš blog o technologiích pro koncové uživatele.

Pokud vás zajímá, jak digitální řešení VMware mohou přispět k tomu, aby se vašim zaměstnancům pracovalo lépe, stáhněte si názornou příručku o bezpečném digitálním pracovním prostředí zde.

REVOLUČNÍ DIGITALIZACE PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ CÍLÍ NA ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou výrazně získat, zaměří-li se podnik na své pracovníky. Jak toho ale dosáhnout? Jaké změny jsou nutné k zásadní transformaci pracovního prostředí?

OBJEVUJÍ SE 3 TYPY PODNIKŮ

(podle názorů koncových uživatelů)

Tradiční pracovní prostředí

Zaměstnanci postrádají potřebné technologie

Pracovní prostředí přechodného typu

Aplikace jsou k dispozici, ale nejsou snadno dostupné

Digitální pracovní prostředí

Podnik poskytuje pracovníkům aplikace, které potřebují, a zpřístupňují je odkudkoli, kdykoli a z libovolného zařízení

ZAMĚSTNANCI VYBAVENÍ POTŘEBNÝMI TECHNOLOGIEMI JSOU STŘEDOBODEM DIGITÁLNÍ REVOLUCE V PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

„Digitálně vybavený“ zaměstnanec je ten, který má k dispozici potřebné aplikace

Podniky, které digitálně vybavují své zaměstnance, jsou 2x

častěji hodnocené jako lídři v oblasti digitální transformace

1 z 5

aplikací přináší do podniku digitálně vybavení zaměstnanci

PŘÍNOSY PRO ZAMĚSTNANCE

Digitálně vybavení zaměstnanci mají oproti tradičním zaměstnancům snadný přístup k aplikacím, které potřebují, a podávají vyšší výkony:

5x

častěji uvádí zvýšení osobní produktivity

2x

častěji tvrdí, že aplikace urychlují rozhodování

Stráví o

16 %

méně času manuálními procesy

PŘÍNOSY PRO PODNIK
Jsou-li zaměstnanci digitálně vybavení:
89 %

CIO se domnívá, že

výnosy mohou vzrůst o

cca 5 %

v průběhu tří let

Míra spolupráce může vzrůst o

+15 %

„Zaměstnanci Die Mobiliar často pracují v terénu a potřebují mít k dispozici potřebné nástroje a informace. Díky řešení VMware mohou při schůzkách s klienty pomocí svých soukromých mobilních zařízení rychle spravovat svůj kalendář, odpovídat na e-maily a synchronizovat podniková data, aniž by museli přepínat mezi svým mobilním zařízením a služebním notebookem.“

ANDREAS HIRTER

VEDOUCÍ IT TÝMU PRO KONSTRUKCI PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

DIE MOBILIAR

ZAMĚSTNANCI A ZAMĚSTNAVATELÉ SE NE VŽDY SHODUJÍ
IT ředitelé Zaměstnanci
64 % považuje svoji firmu za průkopníka a lídra, který svým zaměstnancům poskytuje nejmodernější technologie 36 %
39 % zaměstnanci mají k dispozici aplikace, které chtějí 25 %
31 % firma poskytuje zaměstnancům snadný přístup k aplikacím 15%
24 % zaměstnanci si mohou svobodně volit aplikace mimo firmu 7 %
ŠEST PILÍŘŮ NOVÉ DIGITÁLNÍ KULTURY
Zpřístupnit aplikace a zajistit jejich snadnou dostupnost Posílit technologické zázemí, aby vyhovovalo nárokům dnešní digitální kultury Sdělit zaměstnancům, že jim zaměstnavatel důvěřuje, že budou užívat technologie správným způsobem
Sdílet znalosti – erudice v IT již není výsadou expertů Transformovat politiku IT z direktivního řízení na partnerství a poradenství CIO je odpovědný za přístup k síti, centralizované řízení bezpečnosti a zajištění jednotné uživatelské zkušenosti
Další informace o potenciálních přínosech pro váš podnik naleznete ve studii VMware s názvem „The Impact of the Digital Workforce: A New Equilibrium of the Digitally Transformed Enterprise“

www.forbes.com/forbes-insights/vmware/impact-of-digital-workforce/


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 25/11/2019 by vmwareczechrepublic

Výrobní process v Aircraft Industries

Výběr vSphere a vSAN učinil řadu procesů mnohem plynulejšími a bezpečnějšími. Spuštěním vSphere a vSAN na produkčních a výrobních serverech se každodenní úkoly pro pracovníky přiřazují mnohem snadněji.

Zveřejněno 30/10/2019 by vmwareczechrepublic

Jak na dnešním přeplněném trhu…

Přístup ke znalostem a zkušenostem potřebným k zavedení správných cloudových prostředí mohou podniky získat díky spolupráci s poskytovateli služeb a dalšími partnery.

Zveřejněno 09/10/2018 by vmwareczechrepublic

Jak může být vaší firmě užitečná virtuální cloudová síť

Síť, díky níž jste dospěli tam, kde jste, není tatáž, jakou budete potřebovat do budoucna. Nové výkonné aplikace jsou dnes základem úspěchu podniků všech oborů a nástup nových převratných technologií jako internet věcí nebo edge computing znamená, že aplikace a data se nachází všude – v datovém centru, v cloudu, na pobočkách, v senzorech na okrajích […]

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy