Je načase, aby si IT průmysl dal své věci do pořádku

Zveřejněno 09/12/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Joe Baguley, VP & CTO EMEA VMware

Firmy z oboru IT se tradičně zaměřují na růst a zisk jako měřítka úspěchu. Není sice pochyb o tom, že technické inovace obohacují náš život a stimulují společenský pokrok, ale zároveň zažíváme i jejich negativní dopady, které nikdo nepředpokládal.

Základy demokracie se otřásají předvolebními manipulacemi na sociálních sítích, lidé podstupují léčbu ze závislosti na počítačových hrách a digitálních technologiích a spotřebitelé na celém světě po řadě úniků dat a narušení soukromí pečlivě zvažují, komu a jaké údaje svěřit.

Není divu, že v roce 2018 došlo k jevu nazývanému Techlash, tedy sílící nelibosti veřejnosti vůči technologickým gigantům ze Silicon Valley a jejich čínským protějškům. Lidé začínají mít strach z moci technologií, sílí jejich nedůvěra vůči IT průmyslu a narůstají obavy, že lidé nejsou schopni užívat techniku zodpovědně.

Ale zodpovědnost při užívání techniky je zcela zásadní. Tempo inovací neustále zrychluje a má potenciál vyřešit některé z nejpalčivějších problémů dneška. Zamysleme se nad možnostmi dvou dnešních technologií: Internet věcí (IoT) a umělá inteligence (AI).

Ačkoli se na naší planetě produkuje tolik potravin, že by stačily k nakrmení všech jejích obyvatel, v řadě částí světa lidé stále trpí hladem. Řešení IoT může pomoci řešit problém plýtvání jednak zvýšením výnosů ze sklizně a zlepšením skladovacích podmínek, jednak snížením množství potravin znehodnocených při přepravě. Umělá inteligence má potenciál transformovat světové zdravotnictví tím, že dokáže předpovídat účinky léků na jednotlivé pacienty a zajišťovat tak podstatně více individualizovanou péči s lepšími léčebnými výsledky.

Zatím je vše jasné. Jedním z problémů však zůstávají zranitelnosti některých IoT zařízení, které umožňují útočníkům nad nimi na dálku převzít kontrolu. Uvážíme-li, že systémy chytrých měst jsou založené na tisících senzorů, je zřejmé, jak důležitá je jejich ochrana před napadením a zneužitím, které by mohlo způsobit naprostý chaos. Podobně se kyberzločinci snaží s pomocí umělé inteligence prolomit bezpečnostní opatření a páchat škody v počítačovém světě, což může mít závažné důsledky i ve světě reálném. Wall Street Journal nedávno psal o případu zneužití umělé inteligence k napodobení hlasu generálního ředitele firmy, kterým podvodník přesvědčil vyššího manažera k převodu 243 000 dolarů na svůj účet.

Dále tu je otázka etiky. AI nástroje se „učí“ etice od svých programátorů, což zvyšuje možnost přenosu nevědomé předpojatosti, není-li toto riziko řádně podchyceno. Právě z toho důvodu jsme byli svědky toho, jak se software dopustil diskriminace na základě rasy nebo pohlaví v záležitostech jako nábor zaměstnanců, posuzování žádostí o hypotéku a dokonce v trestním řízení.

Nastal konec éry samoregulace technologického sektoru?

Není proto divu, že mnoho lidí volá po zavedení regulace technologického průmyslu. Podniky již nelze soudit výhradně podle růstu a ziskovosti – měřit a kontrolovat je nutné i dopady jeho činnosti na společnost a životní prostředí. Technologický průmysl musí nést odpovědnost.

Poněkud překvapivě tento názor zastává i řada technologických firem, které se jinak obecně brání veškeré regulaci. Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook apeluje na americkou vládu, aby zajistila ochranu práv a soukromí. Poukazuje na evropské nařízení GDPR jako na krok správným směrem. Vrchní šéf Facebooku Mark Zuckerberg volá po regulaci ve čtyřech oblastech: škodlivý obsah, integrita voleb, ochrana soukromí a přenositelnost dat.

Nebezpečí regulace samozřejmě spočívá v tom, že sice chrání společnost před újmou, ale může zároveň brzdit inovace a omezovat svobodu projevu. Bez ohledu na to, o jak složitou problematiku se jedná, je zřejmé, že nová legislativa a regulace jednou přijde.

Chytré technologické společnosti uplatňují zásady dobrého řízení

To znamená, že by prozíravé technologické firmy měly začít aplikovat zásady dobrého řízení a zamést si před svým prahem.

Budou-li se technologické firmy chovat eticky, nést odpovědnost a aktivně řídit svůj vliv na životní prostředí a společnost, budou na (téměř jisté) zavedení regulace lépe připravené. Budou muset ukázat svým vlastníkům a potenciálním investorům, že příslušné změny začleňují do svých dlouhodobých obchodních strategií. A řada firem se již touto cestou vydala.

Alternativou je upřednostňování krátkodobého zisku a růstu a riskování nutnosti bolestivých změn, až k regulaci dojde.

Přijmout zodpovědnost za globální dopad

Technika sama o sobě není ani dobrá, ani špatná. Ale měla by být užívána k dobrému – bez ohledu na budoucí regulatorní opatření. Související otázky a problémy jsou těžké a složité. Zbavit se jich znamená, že odvětví IT musí přemýšlet jiným způsobem, jednat jiným způsobem a komunikovat jiným způsobem. Každá firma by se měla touto cestou vydat a zjednat si pořádek na svém dvorku. Dává to totiž smysl nejen z globálního společenského a ekologického hlediska, ale i z hlediska obchodního.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 26/06/2019 by vmwareczechrepublic

Proč se Česká republika z hlediska technologií řadí k nejatraktivnějším oblastem v Evropě

Do technologického sektoru v České republice proudí investice na rekordní úrovni, plánované investice do průmyslu překračují 21 miliard Kč (asi 900 milionů USD) a svou působnost zde rozšiřují globální firmy z oblasti IT, včetně společnosti VMware.

Zveřejněno 17/03/2020 by vmwareczechrepublic

Nesmíme hledět jen na zisky

Je také nutné si uvědomit, jaký dopad by technologie mohly mít, pokud bychom je ponechali bez kontroly. Nástup technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení a automatizace, přináší kromě potenciálu ke zlepšování také významné etické problémy.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy