Jak zavést NFV do praxe: osvědčené postupy

Zveřejněno 04/01/2018 by blogsadmin
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Honore‘ Labourdette, VP Global Market Development, Telco Business Group, VMware

Je zcela zřejmé, že celé telekomunikační odvětví z technického a provozního hlediska přechází na virtualizované síťové funkce s pomocí virtualizace síťových funkcí (NFV) jako architekturního rámce. Mnoho operátorů již NFV zavedlo a ostatní to mají v plánu. Již není otázkou, zda odvětví telekomunikací přejde na virtualizovaná prostředí, jak a kdy, přičemž odpověď závisí na konkrétních podmínkách a situaci každého operátora.

Hovořit o časovém horizontu samozřejmě vyžaduje jednotný pohled na to, v čem NFV transformace spočívá, přičemž existují různé interpretace. Taková transformace právě probíhá, ale k úplné virtualizaci celé infrastruktury operátorů nedojde ještě nejméně několik let. Vstupujeme tedy do období, kdy virtualizovaná a tradiční infrastruktura budou existovat vedle sebe. To samo o sobě klade značné nároky, potenciálně mnohem vyšší než provozování plně virtualizované nebo výhradně fyzické infrastruktury.

Hybridní éra, během níž budou operátoři zavádět do praxe virtualizovanou infrastrukturu, vyžaduje přístup shora dolů, kde má virtualizace plnou podporu nejvyššího vedení i všech pater podnikové hierarchie ve všech funkčních oblastech. Tento vertikální přístup musí jít ruku v roce s praktickým přístupem, který zajistí, že virtuální a tradiční fyzické systémy budou během přechodného období efektivně fungovat vedle sebe.

Naplnění této vize umožňují systémy pro správu a provoz sítí (MANO) doplněné o analýzu v reálném čase. Analýza je zcela nezbytná, protože bez podrobných informací o aktuální volné kapacitě a dostupnosti infrastruktury není možné efektivně poskytovat dynamické služby, jaké umožní sítě 5G. Podobně důležité je průběžně vyhodnocovat předávání mezi statickým hardwarem poskytovaným ke specifický účelům a flexibilní virtuální infrastrukturou, jednak kvůli zajištění dostupnosti a kvality služeb, jednak kvůli optimalizaci využití zdrojů.

Automatické opravování a analýza v reálném čase jsou také nezbytné k tomu, aby měl operátor přehled potřebný k provozu a řízení sítě. To bude nevyhnutelně probíhat automaticky kvůli nesmírně velkému počtu interakcí nutných k automatickým opravám sítě a změnám funkcí podle poptávky. Cílem je zavést systémy schopné vstřebávat a analyzovat data a provádět výpočty, které poslouží ke správné koordinaci sítě. Automatizace je naprosto nutná, protože tradiční přístup, kdy helpdesk řeší ohlášené problémy, není použitelný ve světě poskytování služeb v reálném čase.

Mezi typické případy, kde je nasazováno NFV, patří virtualizovaná lokální zařízení zákazníka (vCPE), virtualizovaná síťová architektura EPC (vEPC), softwarově definované sítě WAN (SD-WAN) a virtualizované IP subsystémy pro multimédia (vIMS). Tyto oblasti byly zvoleny proto, že buď nabízí rychle dosažitelné a jednoznačně vyčíslitelné úspory provozních nákladů, nebo proto, že jsou nové a operátoři musí investovat, aby služby jako vVoLTE dokázali nabízet. V těchto oblastech lze poměrně snadno a rychle dosáhnout úspěchu, na nichž mohou operátoři demonstrovat přínosy virtualizace. Učí také operátory nejlepší postupy při zavádění NFV do praxe.

Operátoři již začínají NFV užívat v provozu

Jedním z operátorů, který užil NFV k podpoře spuštění služeb VoLTE, je Ooredoo Kuwait. Tento operátor zavedl jediný, jednotný cloud pro NFV a IT aplikace v rámci své iniciativy UNIFY, jejímž cílem je využít architekturu softwarově definovaného datového centra a softwarově definované sítě spolu s NFV k virtualizaci provozu. Operátorovi trvalo pouhé tři měsíce ve spolupráci se svým dodavatelem NFV technologie a poskytovatelem cloudových služeb zavést IMS VNF v testovacím prostředí. Po úspěšném testování bylo VNF přeneseno do produkčního IT prostředí, aby mohl být uskutečněn první hovor přes VoLTE.

Další příklad implementace vIMS můžeme nalézt u operátora Manx Telecom z ostrova Man, který leží mezi Velkou Británií a Irskem. Operátor zavedl virtualizované IMS řešení pro pevné linky, které je plně integrované do páteře stávající telefonní infrastruktury a umožňuje poskytovat plné spektrum multimediálních komunikačních služeb domácnostem i firemním zákazníkům. Manx Telecom u projektu postupoval vertikálně shora dolů a se svými partnery od samého počátku uplatňoval agilní přístup, kdy úvodní fáze návrhu probíhala současně s prvotním testováním integrace. Projekt byl realizován za pouhých deseti měsíců a operátor v jeho průběhu vyřešil závažné překážky, které integraci IMS a nasazení NFV obvykle provází.

Severoamerický operátor MetTel zavedl virtualizační technologii ve své páteřní síti. MetTel využívá technologie VMware jako NFV platformu pro běh virtualizovaných síťových funkcí (VNF), které vytvořila společnost VeloCloud specializovaná na softwarově definované sítě WAN (SD-WAN). Tyto funkce umožňují operátorovi poskytovat zákazníkům kapacitu s větší zárukou a dosáhnout větší flexibility díky využití různých přenosových mechanismů konfigurovaných na vyžádání. Jedním z příkladů užití je nasazení VeloCloud SD-WAN se systémem pro správu mobilních zařízení VMware Airwatch, což umožňuje firemním zákazníkům získat přehled o tom, co se děje na každém zařízení až na úroveň jednotlivých aplikací.

Tyto prvotní implementace je však nutné realizovat s dlouhodobou vizí. Dnešní investice do NFV musí být schopné podporovat i budoucí virtualizační projekty. Je proto důležitý modulární přístup a otevřenost řešením různých dodavatelů, protože jedním z klíčových požadavků operátorů je vyhnout se ve virtualizovaném prostředí opakování tradičního problému izolovaných technologií a vázanosti na jediného dodavatele.

Horizontální škálovatelnost

Virtualizace musí od počátku umožňovat bezproblémovou interoperabilitu NFV řešení od různých poskytovatelů a podporovat řešení různých specializovaných dodavatelů, mají-li být operátoři schopni využít všech jejích přínosů. NFV dále vyžaduje horizontálně škálovatelnou platformu, která je otevřená, rozšiřitelná a dokáže podporovat více různých VNF. Virtualizované prostředí je založené na spolupráci s rozsáhlým ekosystémem dodavatelů technologií, což představuje změnu oproti tradičnímu přístupu využívajícímu vertikálně integrovaný, nepřizpůsobitelný hardware.

Nemělo by být žádným překvapením, že trh virtualizačních řešení pro telekomunikační sektor je značně vyspělý, a že zavádění virtualizace do provozu již probíhá. Výzkum společnosti Accenture z roku 2016[1] ukázal, že 95 % respondentů věří, že jejich síťové služby budou do tří let virtualizované, přičemž 33 % dotázaných taková řešení již využívá.

Operátoři postupně přechází na softwarově definovaná prostředí a NFV jim poskytuje životně důležitou platformu pro další inovace. Virtualizace síťových funkcí však sama o sobě úspěch nezaručuje. K tomu musí operátor vzít poznatky z prvotních implementací a aplikovat je v komplexních strategiích úplné virtualizace. Tehdy a pouze tehdy budou schopni úspěšně reagovat na nové tržní příležitosti a zvyšovat užitek v očích zákazníka. Tehdy a pouze tehdy budou schopni konkurovat a poskytovat stejnou kvalitu, rychlost, rozsah a výběr konkurenčních digitálních disruptorů.

[1] https://www.accenture.com/us-en/~/media/PDF-28/Accenture-Serving-The-Enterprise-Network-eBrochure.pdf#zoom=50


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 06/06/2019 by vmwareczechrepublic

Pět důvodů, proč cloud může podnikovému IT pomoci realizovat inovace

Proměnlivé podmínky na trhu a nepředvídatelnost podnikání v globální ekonomice spolu s dosud nebývalou rychlostí technického pokroku nutí podniky jednat rychleji než dříve. Z toho důvody přestaly vyhovovat tradiční přístupy k realizaci nových myšlenek.

Zveřejněno 14/02/2020 by vmwareczechrepublic

VMware díky produktům a službám propojuje svět

Společnost RWS Moravia byla založena v roce 1990 v České republice jako malá rodinná firma dvou zakladatelů. Má přes 1 500 zaměstnanců a kolem 10 000 externích překladatelů – v Severní a Jižní Americe, Asii a Evropě – a je jednou z největších překladatelských společností na světě.

Zveřejněno 26/06/2019 by vmwareczechrepublic

Proč se Česká republika z hlediska technologií řadí k nejatraktivnějším oblastem v Evropě

Do technologického sektoru v České republice proudí investice na rekordní úrovni, plánované investice do průmyslu překračují 21 miliard Kč (asi 900 milionů USD) a svou působnost zde rozšiřují globální firmy z oblasti IT, včetně společnosti VMware.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy