VMware díky produktům a službám propojuje svět

Zveřejněno 14/02/2020 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Společnost RWS Moravia byla založena v roce 1990 v České republice jako malá rodinná firma dvou zakladatelů. Její činností je lokalizace – vysoce kvalitní specializované překlady na míru zacílené na zákazníka zohledňující místní podmínky. RWS má v současné době celosvětově přes 1 500 zaměstnanců a kolem 10 000 externích překladatelů – v Severní a Jižní Americe, Asii a Evropě – a je jednou z největších překladatelských společností na světě. Lokalizuje software a produkty nejznámějších mezinárodních firem do více než 330 jazyků tak, aby je mohl každý pohodlně používat každý den a kdekoli. Produkty lokalizované v RWS Moravia nyní používají více než dvě miliardy lidí.

 I přes světový růst společnosti, její digitální infrastruktura však byla zastaralá a nesplňovala provozní a bezpečnostní požadavky, nebyla připravena na automatizaci nebo na přechod na hybridní cloud. Společnost začala svůj proces virtualizace už v roce 2008; v roce 2013 implementovala VMware vCloud Suite a postavila privátní cloud. RWS Moravia se začala především potýkat s otázkou zabezpečení, kdy IT systém nebyl připraven na lepší správu zařízení i uživatelů při poskytování bezpečného přístupu do privátního cloudu společnosti. Po interní analýze IT infrastruktury se vedení společnosti rozhodlo pokračovat ve své digitální transformaci, aby byla společnost připravena na budoucí inovace.

Společnost NTT Czech Republic, partner VMware, analyzovala potřeby a situaci IT ve firmě. Cílem bylo dodat vysoce virtualizovanou infrastrukturu a komplexní platformu pro správu cloudu a poskytnout bezprecedentní viditelnost a ochranu aplikací, dat a uživatelů od koncového bodu po cloud. Modernizované nastavení by mělo jednak zajistit zabezpečenou IT infrastrukturu a služby aplikací s pružností a správou, kterou vyžaduje digitální firma, a také být plně připraveno na obnovu dat v případě havárie.

Nejlepším řešením bylo transformovat digitální infrastrukturu a posílit bezpečnostní vrstvu nasazením softwarově definované sítě s datovým centrem VMware NSX jako nadstavbou nad VMware vSphere® 6.5 a doplnit stávající infrastrukturu společností Cisco a Check Point. Toto řešení by také společnost připravilo na budoucí digitální inovace. Díky VMware může zákazník profitovat ze schopnosti dodávat dynamickou kapacitu, konsolidovat nebo migrovat vlastní infrastrukturu nebo vyvíjet a testovat aplikace – vše ve vysoce zabezpečeném prostředí. Tato flexibilita pomáhá získat svobodu při výběru nejlepší platformy, vstupního bodu nebo cílové aplikace, ať už se nachází v místě instalace nebo mimo něj.

„Hlavní výhodou řešení VMware NSX je splnění vysokých požadavků na zabezpečení datových center, aniž by došlo ke snížení jejich výkonu,“ říká Přemek Vala, CIO v RWS Moravia. „Díky virtualizované síti jsme vytvořili základ pro plně automatizovanou infrastrukturu a můžeme rychle reagovat na požadavky našich zákazníků či vývojářských týmů softwaru a urychlit a zefektivnit naše procesy.“ RWS Moravia tak může nadále propojovat svět a pomáhat klientům oslovit více zákazníků po světě v jejich rodném jazyce.

Celkové zlepšení bezpečnosti datového centra bylo pro RWS Moravia nejkritičtější a nasazení VMware NSX pomohlo s úplnou mikrosegmentací prostředí. Správa založená na účelu a pravidlech umožnila zavedení bezpečnostních skupin, což se stalo obrovskou přidanou hodnotu pro interní IT. RWS Moravia získala jednotnou dynamickou správu bezpečnostních pravidel a jejich větší volnost a jednodušší nastavení. Zavedení NSX v primárních datových centrech také do budoucna usnadní společnosti RWS Moravia využívání hybridních cloudů – počínaje částí vývoje, kde se používá veřejný cloud Microsoft Azure.

Celkové zlepšení bezpečnosti datového centra bylo pro RWS Moravia nejkritičtější a nasazení VMware NSX pomohlo s úplnou mikrosegmentací prostředí. Správa založená na účelu a pravidlech umožnila zavedení bezpečnostních skupin, což se stalo obrovskou přidanou hodnotou pro interní IT. RWS Moravia získala jednotnou dynamickou správu bezpečnostních pravidel a jejich větší volnost a jednodušší nastavení. Zavedení NSX v primárních datových centrech také do budoucna usnadní společnosti RWS Moravia využívání hybridních cloudů – počínaje částí vývoje, kde se používá veřejný cloud Microsoft Azure.

Po implementaci NSX v obou primárních data centrech v České republice bude NSX dále zaváděno v sekundárních datových centrech v Číně, Japonsku a Argentině. Protože nasazení NSX bylo posledním dílkem skládačky softwarově definovaného datového centra (SDDC), může firma nyní zvažovat zavedení automatizovaného IT.  RWS Moravia počítá s dalším rozšiřováním VDI, aby bylo možné svým zaměstnancům a spolupracovníkům zajistit co nejjednodušší a nejefektivnější práci na svých úkolech a dokonce zpracovávat objednávky zákazníků.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 14/12/2017 by blogsadmin

Virtuální datová úložiště jako základ úspěchu v digitálně definovaném světě

Podniková datová úložiště byla mnohými po dlouhou dobu považována za nezbytnost, spíše než za něco, co může pomoci zvýšit konkurenceschopnost. V posledních letech však můžeme pozorovat v jejich vnímání posun. Ti, kdo neinvestují do datových úložišť správným způsobem nebo nemodernizují svá datová centra, riskují zaostávání za konkurencí v dlouhodobém horizontu, protože jejich rivalové budou lépe vybaveni a připraveni […]

Zveřejněno 04/06/2019 by vmwareczechrepublic

Edge computing, IoT a digitální základy na okraji sítě

Společnost VMware na Mobile World Congress 2019 představila kompletní soubor softwarových řešení pro okrajová zařízení, který zákazníkům umožní jednak taková zařízení spravovat, jednak vytvořit bezpečný základ pro inteligentní vyhodnocování dat z IoT.

Zveřejněno 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy